Akcijski plan Vlade

Prošlogodišnji akcijski plan trebao je donijeti uštede od 1,5 milijardi kuna no do danas je provedeno samo 60% mjera, a realizacija preostalih prebačena je za ovu godinu. Ovogodišnjim akcijskim planom trebao bi se smanjiti ukupni administrativni trošak za 12% odnosno 625,9 milijuna kuna.

Najveće uštede predviđene su u području Porezne uprave. Dio rasterećenja već je proveden uvođenjem mogućnosti podnošenja godišnjih poreznih prijava elektroničkim putem te jednostavnijom godišnjom prijavom poreza na dobit.

Najveće rasterećenje predviđeno je izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak kojom će se ukinuti obveza vođenja evidencije i dostavljanja izvještaja o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada, doprinosa i poreza poznato kao obrazac IP. Uvođenjem posebnog postupka utvrđivanja poreza većina građana oslobođena je od predaje godišnje porezne prijave, te poslodavci više ne moraju svima dostavljati navedeni sadržaj. Ukida se i obaveza vođenja evidencije o isplaćenom dohotku od nesamostalnog rada (obrazac DNR).

Oko 20 mjera je u pripremi i provedbi u djelatnosti turizma i ugostiteljstva kojima se očekuje ušteda od 24 milijuna kuna. Ukida se obveza polaganja ispita za turističkog vodiča i ishođenje rješenja za pružanje turističkih usluga. U trećem kvartalu planirane su izmjene Zakona o članarinama u turističkim zajednicama kojima se ukida obaveza plaćanja članarine za IT sektor i druge djelatnosti nevezane usko uz turizam. Privatni iznajmljivači više neće morati plaćati članarinu mjesečno već jednom ili dvaput godišnje.

Rasterećenja obuhvaćaju i poslove privatne zaštite iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, a odnosi se na ukidanje obveza arhiviranja i čuvanja različitih dokumenata u papirnatom obliku te omogućavanje upotrebe digitalnih medija. Ukida se i niz rješenja, dozvola, odobrenja koje je do sada bilo potrebno ishoditi u fitosanitarnoj zaštiti, akvakulturi i slatkovodnom ribarstvu, a ukidanje plaćanja naknada za opće korisnu funkciju šuma za sve poduzetnike s prihodom nižim od tri milijuna kuna je već u proceduri usvajanja. Za obavljanje geodetske djelatnosti predloženo je smanjivanje broja suglasnosti i potvrda.