Izmjena-ovršnog-zakona

3. kolovoza na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona kojima se olakšava socijalni položaj dužnika fizičkih osoba, a nekoliko odredbi stupit će na snagu 1. rujna 2017. godine.

Od 3. kolovoza krenula je primjena novih ovršnih pravila za isplate plaća, te će svota zaštićenog dijela plaće ovisiti o visini radnikove neto plaće.

Vrlo značajna novost je stupanje na snagu noveliranog Ovršnog zakona, te ukoliko ovršenik (dužnik) prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće (5644 kn) u Republici Hrvatskoj, od ovrhe će biti izuzet iznos u visini 3/4 plaće ovršenika, no ne i više od 2/3 prosječne neto plaće u RH. Odnosno, radnicima koji primaju neto plaću veću od 5644 kn, nema promjena, te je od ovrhe zaštićen iznos u visini od 3776 kn.

Zbog uvođenja fiksnog dijela ograničenja zaštićenog dijela plaće, te za plaće manje od prosjeka RH, uveden je još jedan ‘graničnik’ visine plaće, a ovršna su pravila postala još kompliciranija i iziskuju dodatni angažman računovođa i programera.

Naknada za bolovanje je u potpunosti zaštićena od ovrhe. Navedeno se odnosi na naknadu za bolovanje koju poslodavac isplaćuje na svoj teret i koja podliježe obračunu doprinosa i poreza jednako kao plaća i na naknadu koju poslodavac isplaćuje kao neoporezivi neto primitak, te isplaćeni iznos naknadno refundira od nadležne institucije obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko poslodavac prisilno usteže plaću radnika te je usmjerava prema njegovom vjerovniku, obvezan je postupiti prema pravilima Ovršnog zakona neovisno tome koji je iznos prisilne ustege naveden na ovršnoj ispravi.

Izmjena Ovršnog zakona poslodavcima donosi  dodatne obveze koje su dužni ispunjavati za radnika dužnika i za njegove vjerovnike, uključujući: troškove edukacije, proučavanje propisa, angažiranje pravne pomoći i drugo.