Nove mjere aktivne politike zapošljavanja-B.L.Consulting

Donosimo vam glavne promjene vezane uz mjere aktivne politike zapošljavanja u 2018. u odnosu na 2017. godinu.

Mjere aktivne politike zapošljavanja – Izmjene u 2018. u odnosu na 2017. godinu:

Povećan postotak sufinanciranja nezaposlenih osoba iznosi 50% godišnjeg troška bruto II plaće, a za osobe s invaliditetom 75%

Omogućen veći iznos plaće osobama bez staža osiguranja u realnom sektoru uz potporu u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva (pripravničkog staža) te je omogućeno pokrivanje troška plaće pripravnika u javnom sektoru

Podizanje konkurentnosti – osobe se obučavaju na više radnih mjesta i poslovnih procesa, a ne podrazumjevaju se: matični tečajevi kroz praćenje promjena i trendova na tržištu rada, edukacija nužna za usklađivanje sa zakonskom normama i propisima (npr. stjecanje licencije javne nabave, uvođenje standarda), tečajevi knjigovodstva, jezika, računalni tečajevi, edukacije za podizanje razine generičkih vještina i sl.

Povećan iznos potpore za samozapošljavanje te omogućeno udruživanje u svrhu proširenja djelatnosti
Priznat će se selekcija potencijalnih kandidata 6 mjeseci prije uključenja u mjeru (uključen je i lječnički pregled)

Dodana je nova ciljana skupina: nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih dulje od 12 mjeseci koje su izgubile znanja i vještine potrebne za rad u zvanju za koje su se obrazovale

Postroženje kriterija za odobravanje, kada je riječ o polaznicima stručnog osposobljavanja koji nisu obvezni stažisti (u javnom i privatnom sektoru). Osobe mogu izabrati hoće li se uključiti na stručno osposobljavanje u višoj ili nižoj stečenoj razini obrazovanja

Osobama starijim od 30 godina koje imaju obvezu polaganja stručnog ispita, omogućeno je stjecanje formalnih uvjeta za polaganje istog. Pokriven trošak prijevoza iznosi 1 kn po kilometru.

Mjere aktivne politike zapošljavanja traju u periodu od 12 mjeseci, odnosno godine dana.