natjecaji za EU fondove

Na području Republike Hrvatske aktualni su sljedeći natječaji za EU fondove za male i srednje poduzetnike:

1. Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici

Cilj natječaja:  dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.

Financiranje:

Iznos potpore: od 190.000,00 do 56.000.000,00 kn

Rok za podnošenje prijava:

Prijave se zaprimaju do 31.12.2019., odnosno do iskorištenja sredstava.

2. Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici

Cilj natječaja: povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Financiranje:

Iznos potpore: od 100.000,00 do 1.000.000,00 kn

Rok za podnošenje prijava:

Prijave se zaprimaju do 31.12.2017., odnosno do iskorištenja sredstava.

3. Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici

Pozivom su predviđene:

Potpore za inovacije za MSP-ove
Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
Potpore male vrijednosti (pod uvjetom da su dodijeljene potpore navedene u točkama A i B)

Financiranje:

Iznos potpore: od 760.000,00 do 7.600.000,00 kn

Rok za podnošenje prijava:

Prijave se zaprimaju do 31.12.2017., odnosno do iskorištenja sredstava.

4. Certifikacijom proizvoda do tržišta

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici

Cilj natječaja: pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Financiranje:

Iznos potpore: od 20.000,00 do 1.000.000,00 kn

Rok za podnošenje prijava:

Prijave se zaprimaju do 31.12.2018., odnosno do iskorištenja sredstava.