Novi natječaj za bespovratna sredstva iz EU fondova: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta

Natječaj za bespovratna sredstva

Natječaj za bespovratna sredstva iz EU fondova objavljen je 2. veljače, a za provedbu javnog poziva zaduženi su Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MGPO) i HAMAG- BICRO.

Prijave se zaprimaju od 3.4.2018. do 28.12.2018. Natječaj se odnosi se na mikro, mala i srednja poduzeća, a prihvatljiva ulaganja su ulaganja u proizvodne kapacitete i tehnološko opremanje.

Natječaj za bespovratna sredstva – prihvatljive aktivnosti:

• ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
• savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
• sudjelovanje na sajmovima, usavršavanje
• priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije, Proračuna projekta
• uvođenje grijanja i hlađenja
• promidžba i vidljivost

Vrste, iznos i intenziteti potpora:

• Regionalna potpora (ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu) za srednje poduzetnike iznosi 35%, mikro i male poduzetnike 45% (raspon iznosa potpore: od 500 000,00 do 15 000 000,00 HRK)
• potpora za savjetodavne usluge (50%, maks. iznos potpore: 15 mio HRK),
• sudjelovanje na sajmovima (50%, maks. iznos potpore: 15 mio HRK),
• usavršavanje (za srednja poduzeća 60% – 70%, za mala i mikro poduzeća 70%)
• potpora male vrijednosti (50%, maks. iznos potpore 1 500 000,00 HRK)

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 200.000.000,00 HRK.
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 500.000,00 HRK. Ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 15.000.000,00 HRK.

 

ZATVORENA FINANCIJSKA KONSTRUKCIJA = UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA – TRAŽENA BESPOVRATNA SREDSTVA

Načini zatvaranja financijske konstrukcije:
1. Financiranje kreditom banke
2. Financiranje vlastitim sredstvima
3. Kombinirano financiranje

Financijski doprinos korisnika: najmanje 25% prihvatljivih troškova za regionalne potpore u obliku oslobođenom od bilo kakve potpore iz javnih izvora.

U slučaju da HBOR-ov kredit u sebi sadrže elemente državne potpore (subvencioniranu kamatnu stopu), njihov zbroj potpora ne smije prijeći 35% odnosno 45%. Za potrebe provedbe projekta kreditiranog izravno putem HBOR-a ili putem poslovne banke, potrebno otvoriti namjenski transakcijski račun.