Vođenje evidencije o radnicima

Od 1. rujna 2017. godine bit će jednostavnije vođenje evidencije o radnicima i administrativnih obveza koje su vezane uz evidentiranje radnog vremena.

Mjera je predviđena za uklanjanje regulatornih prepreka poslovanju kojom se želi uštediti vrijeme poduzetnicima koji imaju obvezu voditi evidenciju vremena svojih radnika.

U skladu s novim Pravilnikom o strukturi i načinu koji uključuje vođenje evidencije o radnicima, smanjen je broj podataka koje mora sadržavati evidencija o radnicima te je potrebno evidentirati:  Ime i prezime, osobni identifikacijski broj, spol, dan, mjesec i godinu rođenja, državljanstvo, prebivalište, odnosno boravište i drugo.

Podaci koje poslodavac više neće biti obavezan evidentirati su:

1) mjesto rođenja, a ako je mjesto rođenja izvan Republike Hrvatske i podatak o državi rođenja

2) zanimanje, naziv posla, odnosno narav i vrsta rada koje radnik obavlja

3) naznaka je li ugovor o radu sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme te očekivano trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme

4) vrijeme trajanja probnog rada

5) trajanje pripravničkog staža, ako je ugovoreno, te vrijeme i rezultat polaganja stručnog ispita

6) naznaka radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja radne sposobnosti za njihovo obavljanje

Poslodavac i dalje treba voditi posebne evidencije o osobama na stručnom osposobljavanju, ustupljenim radnicima, studentima i učenicima te osobama koje obavljaju rad za opće dobro u istom opsegu, osim navođenja naziva posla.

Također je pojednostavljena evidencija o radnom vremenu, te više neće sadržavati podatke o mirovanju radnog odnosa, periodu rodiljnih i roditeljskih dopusta, ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom te o vremenu neplaćenih dopusta.

Ukinuta je i obveza svakodnevnog unosa podataka te je poslodavac dužan evidenciju popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavaju. Poslodavcu je na raspolaganju samostalno odlučivanje o načinu vođenja evidencije (u pisanom ili elektroničkom obliku) te mu nije propisan obrazac koji mora ispunjavati.

Poslodavac nije dužan unositi podatke koji u razdoblju za koje se vodi evidencija nisu ostvareni.