Porezne promjene B.L.Consulting

Porezne promjene koje su nastale donošenjem novog Pravilnika o porezu na dohodak objavljene su u Narodnim novinama. Novim pravilnikom koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine, obveznici su rasterećeni s dodatnih 266 milijuna kuna.

Inicijativa Udruge ugostiteljstva i turizma HUP-a čiji je cilj bio izmjena poreznog tretmana smještaja i prehrane sezonskih radnika, postigla je da se od 1. siječnja 2018. godine smještaj i prehrana sezonskih radnika neće oporezivati kao plaća u naravi.

Trošak smještaja i prehrane radnika za vrijeme sezonskog rada (izvan mjesta prebivališta) ne smatra se dohotkom od nesamostalnog rada, pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Ako su smještaj i prehrana organizirani kod samog poslodavca, poslodavac mora osigurati odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju kao dokaz.

Propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada NE smatraju topli i hladni napitci te voda (osim alkoholnih pića) koje poslodavac omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena. Drugim riječima, poslodavac neće plaćati porez na kavu, sok i ostala bezalkoholna pića sezonskim i stalno zaposlenim radnicima.

Porezne promjene odnose se i neprofitne organizacije koje rade s osobama s invaliditetom, te će naknada za upotrebu privatnog automobila za prijevoz osoba s invaliditetom biti neoporeziva. Prag za određivanje godišnjeg iznosa iznad kojega se određuje plaća u naravi podiže s dosadašnjih 400,00 na 600,00 kuna. Neoporezivim primitkom smatra se naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kn po prijeđenom kilometru.

Dohotkom se ne smatraju primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe proglašena (od strane Vlade Republike Hrvatske koje poslodavci isplaćuju radnicima).

Mijenjaju se i uvjeti za ostvarivanje inozemne dnevnice:

– Službena dnevnica, u slučaju putovanja zrakoplovom, obračunavat će se dva sata prije vremena predviđenog polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u Hrvatskoj do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u Hrvatskoj.

– Osobi koja je na putovanju provela više od osam, odnosno više od 12 sati, te od toga u inozemstvu manje od osam sati, isplaćivati će se pripadajuća tuzemna dnevnica. U obzir će se uzimati ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu.