Primjena novog zakona

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom usvojen je 17. studenog 2017. godine u Hrvatskom saboru te je objavljen u Narodnim novinama (117/2017), a na snagu je stupio osam dana nakon objave. Cilj ovog zakona je sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u proizvodnji, preradi i trgovini hranom. Namjera je zaštititi proizvođače od nekorektnih tretmana trgovaca i otkupljivača, odnosno urediti tržište i sankcionirati nepoštene trgovačke prakse.

Ovaj zakon sadrži sljedeće važne segmente: sprečavanje zlouporabe dominantne pozicije u pregovaračkim odnosima i uređivanje tržišta, sankcioniranje nametanja i prebacivanja troškova jedne strane na drugu, neopravdano raskidanje ugovora i neopravdane naknade za nepostojeće usluge. Trgovačke lance koji ostvaruju prihode veće od 100 milijuna kuna i otkupljivače i prerađivače s prihodom iznad 50 milijuna kuna, zakon obvezuje da postojeće ugovore sa svojim dobavljačima moraju uskladiti najkasnije do 31. ožujka 2018. godine u protivnom oni postaju nevažeći.

Najviša predložena kazna za pravne osobe povišena je na 5 milijuna kuna, a za fizičke osobe na 2,5 milijuna kuna. Predloženi rok plaćanja proizvođačima i/ili dobavljačima spušten na 30 dana za svježi asortiman.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zadužena je za provedbu ovog zakona. U svojoj nadležnosti ima ovlast za provođenje nenajavljenih pretraga poslovnih i drugih prostorija poduzetnika, zemljišta i prijevoznih sredstava, kao i za pečaćenje te privremeno oduzimanje predmeta, ovlast za izricanje privremenih mjera, utvrđivanje i izricanje upravno-kaznenih mjera te mogućnost izricanja oslobođenja od plaćanja ili umanjenja plaćanja upravno-kaznene mjere za pokajnike u cilju otkrivanja najtežih povreda.