Proširenje primjene kolektivnih ugovora za ugostiteljstvo i graditeljstvo

Proširenje primjene kolektivnih ugovora

Odluke o proširenju primjene kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo i graditeljstvo stupaju na snagu 7. lipnja 2018. godine. Proširenje podrazumijeva da su tvrtke koje posluju u sektoru ugostiteljstva i graditeljstva u Hrvatskoj, dužne primjeniti novitete u pravima radnika. Svrha je poboljšanje radnih uvjeta, povećanje standarda zaposlenika te smanjenje odljeva kvalitetne i stručne radne snage.

Proširenje primjene kolektivnih ugovora osigurat će:
• Jednaku i ravnopravnu razinu radnih prava
• Postizanje socijalne jednakost
• Fer tržišnu utakmicu
• Jednake obaveze odgovarajućih uplata poreza, doprinosa i ostalih davanja

Proširenje primjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Proširenje primjene kolektivnih ugovora potaknula je HUP-Udruga poslodavaca u graditeljstvu, kako bi se unaprijedila učinkovitost sektora te poboljšao položaj građevinskih radnika u Hrvatskoj. Proširenjem primjene kolektivnih ugovora, izmjenama i dopunama, povećava se osnovica za plaću s ciljem ujednačavanja uvjeta rada u Hrvatskoj s uvjetima rada razvijenih zemalja zapadne Europe.
Osnovica za plaću svih građevinskih radnika iznosi 3.750 kn uz mogućnost uvećanja prema tarifama i uvjetima rada. Osnovna plaća mora se u najkraćem roku povećati na minimalno 5.000 kn. Od važnosti je i provođenje intezivnog inspekcijskog nadzora primjene Kolektivnog ugovora s ciljem očuvanja konkurentnosti građevinskog sektora.
Proširenje se odnosi i na strane poslodavce i izvođače radova koji posluju na Hrvatskom teritoriju i na taj se način umanjuje nelojalna konkurencija domaćim poslodavcima i izvođačima radova.

Proširenje primjene kolektivnog ugovora ugostiteljstva

Također, izmjene i dopune kolektivnog ugovora ugostiteljstva utjecat će na značajno povećanje najniže osnovne plaće za sve vrste ugostiteljskih poslova odnosno zanimanja. Ugovoreni su novi iznosi najniže bruto osnovne plaće u iznosu od 4.700 kn na koju se dodatno obračunavaju dodaci za noćni rad, rad nedjeljom, blagdanom i prekovremeni rad. Vrlo je važna mogućnost primjene preraspodjele u maksimalnom trajanju 60 sati unutar 6 mjeseci te korištenje skraćenog dnevnog odmora od 8 sati koje bez proširene primjene ugovora ne bi smjeli koristiti poslodavci.

HUP nastavlja raditi na poboljšanju poslovne klime te predlagati nadležnim ministarstvima rješenja za poticanje rasta cijelokupnog gospodarstva Hrvatske.